आपले स्वागत आहे

Web Design ही वेबसाईट महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार केली आहे. शिक्षक व पालकांनाही यामधील व्हिडीओजचा उपयोग होईल.

या वेबसाईटवरील व्हिडीओजचा आर्थिक वा व्यापारी कारणासाठी उपयोग करता येणार नाही. ज्यांच्या मुळ व्हिडीओजचा वापर केला आहे, त्यांचे आम्ही आभारी आहोत.

 

Services