नियम आणि अटी

Terms & Conditions अटी व शती

Ravi Academy grants to you a non-exclusive, non-transferable right to access and use the Educational Content as made available on the Website by Ravi Academy solely for your personal, non-commercial purposes. You may not download, distribute, sell, lease, modify the content.

The Website may include links or references to other web sites or services solely as a convenience to Users (“Reference Sites”). Ravi Academy does not endorse any such Reference Sites or the information, materials, products, or services contained on or accessible through Reference Sites. ACCESS AND USE OF REFERENCE SITES, INCLUDING THE INFORMATION, MATERIALS, PRODUCTS, AND SERVICES ON OR AVAILABLE THROUGH REFERENCE SITES IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

By using this website you agree to the legal terms and conditions. If you do not agree with the mentioned terms and conditions, please do not enter the website.

रवी अकॅडमी आपल्यासाठी केवळ वैयक्तिक, बिगर-व्यावसायिक उद्देशांसाठी रवी अकॅडमीद्वारे वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सामग्रीचा प्रवेश आणि वापरणासाठी एक अनन्य, अ-हस्तांतरणीय योग्य हक्क प्रदान करते. आपण वेबसाईटवरील सामग्री डाउनलोड करणे, वितरित करणे, विक्री करणे, भाड्याने देणे, सुधारणा करणे या गोष्टी करु शकत नाही.

वेबसाइट मध्ये वापरकर्त्यांसाठी ("संदर्भ साइट") सुविधा म्हणून केवळ इतर वेबसाइट्स किंवा सेवांमधील दुवे किंवा संदर्भ समाविष्ट असू शकतात. रवी अकॅडमी अशा संदर्भ साइट्स किंवा माहिती, सामग्री, उत्पादने, किंवा संदर्भ संसाधनांद्वारे प्रवेशयोग किंवा प्रवेशयोग्य सेवांचे समर्थन देत नाही. संदर्भ साइट्सवरील माहिती, सामगी, उत्पादने आणि सेवा यांसह संदर्भ अटीचा प्रवेश आणि वापर, आपल्या स्वत:च्या जोखमीवर पूर्णपणे अवलंबून आहे.

ही वेबसाईट वापरताना आपण कायदेशीर अटी व शर्ती मान्य करता. उल्लेख केलेल्या अटी व शर्ती बरोबर सहमत नसल्यास, कृपया वेबसाइटवर प्रवेश कर नये.