विषय

इतिहास

गणित

बीजगणित

मराठी

English Rhymes

Rhyme No. 1

Rhyme No. 2

Rhyme No. 3

Rhyme No. 4

Rhyme No. 5

Rhyme No. 6

Rhyme No. 7

Rhyme No. 8

Rhyme No. 9

Rhyme No. 10

Rhyme No. 11

Rhyme No. 12

Rhyme No. 13

Rhyme No. 14

खेळ

क्रिकेट शिकू या भाग १

क्रिकेट शिकू या भाग २

क्रिकेट शिकू या भाग ३

क्रिकेट शिकू या भाग ४

क्रिकेट शिकू या भाग ५

क्रिकेट शिकू या भाग ६

क्रिकेट शिकू या भाग ७

क्रिकेट शिकू या भाग ८

क्रिकेट शिकू या भाग ९

क्रिकेट शिकू या भाग १०

क्रिकेट शिकू या भाग ११

क्रिकेट शिकू या भाग १२

मुलांसाठी योगासने भाग १

मुलांसाठी योगासने भाग २

सचिन तेंडूलकर मुलाखत भाग १

सचिन तेंडूलकर मुलाखत भाग २

सचिन तेंडूलकर मुलाखत भाग ३

सचिन तेंडूलकर मुलाखत भाग ४

सचिन तेंदूलकर स्फूर्तीगीत

फिनलंड शिक्षण पद्धत

फिनलंड भाग १

फिनलंड भाग २

फिनलंड भाग ३

फिनलंड भाग ४

फिनलंड भाग ५

फिनलंड भाग ६

फिनलंड भाग ७

फिनलंड भाग ८

फिनलंड भाग ९

फिनलंड भाग १०

फिनलंड भाग ११

फिनलंड भाग १२

फिनलंड भाग १३

फिनलंड भाग १४

फिनलंड १५ Pasi Sahlberg

फिनलंड १६ Pasi Sahlberg

Finland Phenomenon

भारताचा इतिहास

भारत एक खोज ३२/२ अकबर

भारत एक खोज ३२/३ अकबर

भारत एक खोज भाग १

भारत एक खोज भाग २

भारत एक खोज भाग ३

भारत एक खोज भाग ४

भारत एक खोज भाग ५/१

भारत एक खोज भाग ५/२

भारत एक खोज भाग ६/१

भारत एक खोज भाग ६/२

भारत एक खोज भाग ६/३

भारत एक खोज भाग ६/४

भारत एक खोज भाग ६/५

भारत एक खोज भाग ६/६

भारत एक खोज रामायण भाग७/१

भारत एक खोज रामायण भाग७/२

भारत एक खोज रामायण भाग७/३

भारत एक खोज रामायण भाग७/४

भारत एक खोज रामायण भाग७/५

भारत एक खोज रामायण भाग ८

भारत एक खोज भाग ९

भारत एक खोज भाग १०

भारत एक खोज भाग ११ चाणक्य व चंद्रगुप्त

भारत एक खोज भाग १२ चाणक्य व चंद्रगुप्त

भारत एक खोज भाग १३ सम्राट अशोक

भारत एक खोज भाग १४ सम्राट अशोक

भारत एक खोज भाग १५ संगम काळ

भारत एक खोज भाग १६ संगम काळ

भारत एक खोज भाग १७ स्वर्ण युग

भारत एक खोज भाग १८ कालिदास

भारत एक खोज भाग १९ कालिदास

भारत एक खोज भाग २० हर्षवर्धन

भारत एक खोज भाग २१ भक्ती

भारत एक खोज भाग २२ चोळ साम्राज्य

भारत एक खोज भाग २३ चोळ साम्राज्य

भारत एक खोज भाग २४ पृथ्वीराज

भारत एक खोज भाग २५ पृथ्वीराज

भारत एक खोज भाग २६ पद्मावती व तुघलक

भारत एक खोज भाग २७

भारत एक खोज भाग २८ विजयनगर साम्राज्य

भारत एक खोज भाग २९ सामंतवाद

भारत एक खोज भाग ३० विजयनगर साम्राज्याचा शेवट

भारत एक खोज भाग ३१

भारत एक खोज भाग ३२ अकबर

भारत एक खोज ३२/४ अकबर

भारत एक खोज ३३/१ अकबर

भारत एक खोज ३३/२ अकबर

भारत एक खोज ३३/३ अकबर

भारत एक खोज ३३/४ अकबर

भारत एक खोज ३४ मुघल व्यापार काळ

भारत एक खोज ३५ औरंगजेब

भारत एक खोज ३६ औरंगजेब

भारत एक खोज ३७ शिवाजी भाग १

भारत एक खोज ३८ शिवाजी भाग २

भारत एक खोज ३९ ईस्ट इंडिया कंपनी

भारत एक खोज ४० टिपू सुलतान

भारत एक खोज ४१ बंगाल नवनिर्मिती काळ व राजा राममोहन रॉय

भारत एक खोज ४२ १८५७ चे बंड भाग १

भारत एक खोज ४३ १८५७ चे बंड भाग २

भारत एक खोज ४४ नीळ सत्याग्रह १८५९

भारत एक खोज ४५ महात्मा फुले

भारत एक खोज ४६ सर सय्यद अहमद खान

भारत एक खोज ४७ स्वामी विवेकानंद

भारत एक खोज ४८ जहालवादी व मवाळवादी

भारत एक खोज ४९ महात्मा गांधी भाग १

भारत एक खोज ५० महात्मा गांधी भाग २

भारत एक खोज ५१ फाळणीवाद

भारत एक खोज ५२ १९३९ ते दुसरे महायुद्ध

भारत एक खोज ५३ समारोप

शाळा/शिक्षक/उपक्रम

RTE Anthem

जि प शाळा पाष्टेपाडा

प्रगत वाचन पद्धती भाग १

प्रगत वाचन पद्धती भाग २

प्रगत वाचन पद्धती भाग ३

Srujan Anand Vidyalay

कर्डेलवाडी शाळा भाग १

कर्डेलवाडी शाळा भाग २

कर्डेलवाडी शाळा भाग ३

कर्डेलवाडी शाळा भाग ४

जि प शाळा कलमाडी

इंग्रजी ई-लर्निंग

राष्ट्रगीत जन गण मन

वन्दे मातरम गीत

सारे जहाँ से अच्छा गीत

इंग्रजी भाषांतर भाग १

मनाचे श्लोक भाग १

वाचन लेखन सराव भाग १ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग २ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग ३ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग ४ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग ५ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग ६ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग ७ (इ. १ ली)

वाचन लेखन सराव भाग ८ (इ. १ ली)

मराठी प्रतिज्ञा

सचिन तेंडूलकर निरोपाचे भाषण

शाळाभेट- कारी शाळा

शाळाभेट- आष्टे शाळा

शाळाभेट- शेळकेवाडी शाळा

आनंदाचे झाड भाग १

आनंदाचे झाड भाग २

ज्ञानरचनावाद-जि प शाळा एकसर भाग १

ज्ञानरचनावाद-जि प शाळा एकसर भाग २

ज्ञानरचनावाद-जि प शाळा पाचपुतेवाडी

ज्ञानरचनावाद-जि प शाळा एकसर भाग ३

Teaching English to Preschool Children

जि. प. शाळा विकासनगर

डिजिटल हायटेक शाळा माळीवाडा

शाळाभेट- विठ्ठलाईनगर शाळा


आपले स्वागत आहे

Web Design ही वेबसाईट महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या इयत्ता १ ली ते १० वी तील विद्यार्थ्यांसाठी तयार केली आहे. शिक्षक व पालकांनाही यामधील व्हिडीओजचा उपयोग होईल.

अधिक माहिती

 

Services